Ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον σας στη Δράση «Μηχανισμός υποστήριξης της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του τουριστικού τομέα – Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας επαγγελματικής συμβουλευτικής (e-vocational counselling for the tourism sector)».
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο στόχος των 1000 ατόμων της πιλοτικής εφαρμογής έχει ήδη υπερκαλυφθεί.
Ως εκ τούτου δεν είμαστε πλέον σε θέση να υποδεχθούμε νέες αιτήσεις συμμετοχής.
Ελπίζουμε σε μελλοντική συνεργασία.
INSETE

Υποστήριξη