Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Συμβουλευτικής

Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων / ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του τουριστικού τομέα και περιλαμβάνει...

Ηλεκτρονική πλατφόρμα

Ανάπτυξη και Υποστήριξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας υπηρεσιών συμβουλευτικής

Εργαλεία συμβουλευτικής

Δημιουργία κατάλληλου υποστηρικτικού υλικού συμβουλευτικής

Επαγγελματική καθοδήγηση

Διαδραστικές υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης 1000 συμμετεχόντων

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαδικτυακό εργαλείο (πλατφόρμα) εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Οδηγός Υποβολής Αίτησης

Η λειτουργία της πλατφόρμας αφορά...

  • Επαγγελματικό προσανατολισμό και σταδιοδρομία
  • Καθοδήγηση συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικά αντικείμενα
  • Καθοδήγηση σε θέματα που σχετίζονται με την προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων
  • Επικοινωνία με μέντορες / συμβούλους

Είσοδος στην πλατφόρμα

Επαγγελματικός προσανατολισμός και σταδιοδρομία

Καθοδήγηση σε θέματα που σχετίζονται με την προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων

Καθοδήγηση συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικά αντικείμενα

Επικοινωνία με μέντορες / συμβούλους

Λειτουργίες Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας

Χρήση εξειδικευμένων εργαλείων

Χρησιμοποίησε τα εργαλεία συμβουλευτικής & διάγνωσης ικανοτήτων

Διεξαγωγή εξ' αποστάσεως συνεδριών

Το σύστημα τηλεδιάσκεψης είναι σχεδιασμένο για την διεξαγωγή virtual συναντήσεων μεταξύ γεωγραφικά απομακρυσμένων χρηστών

Υποστήριξη