Πλατφόρμα E-Counseling

Η πιλοτική λειτουργία της πλατφόρμας “E-Counseling” αφορά την παροχή διαδραστικών υπηρεσιών  συμβουλευτικής συμμετεχόντων, σε θέματα σχετικά με:

  1. Τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την σταδιοδρομία
  2. Την καθοδήγηση των συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικά αντικείμενα, ή/και εκπαιδευτικούς φορείς που ταιριάζουν στο προφίλ τους και ικανοποιούν τις εξατομικευμένες ανάγκες τους
  3. Την ενημέρωση, καθοδήγηση σε γενικότερα θέματα που σχετίζονται με την προσωπική τους ανάπτυξη, όπως: τρόποι λήψης απόφασης, σχεδιασμός ανάπτυξης δεξιοτήτων, οργάνωση επαγγελματικού προφίλ κλπ.
Σύνδεση στην Πλατφόρμα
Υποστήριξη