Ανακοινώσεις

Στο σημείο αυτό θα περιλαμβάνονται όλες οι ανακοινώσεις που θα αφορούν στην διεξαγωγή του έργου.

Δελτία τύπου

Στο σημείο αυτό θα φιλοξενούνται όλα τα δελτία τύπου που θα εκπονεί το ΙΝΣΕΤΕ για το έργο.

Ημερίδες

Στο σημείο αυτό θα φιλοξενείται όλο το υλικό που θα δημιουργηθεί για τις ημερίδες του έργου όπως φυλλάδια, αφίσες κ.α.

Υποστήριξη